Ва и Ми ООД
Дейност
Дейност

Основни дейности на предприятието:
В областта на строителството фирмата предлага, както цялостно изграждане на сгради до ключ, така също работи по проекти и с материали, предоставени от клиенти.

Ние извършваме:
- Земни работи; - Кофражни работи; - Стоманобетонни конструкции; - Груб строеж; - Довършителни работи

Основната цел в работата на ВА И МИ ООД е високото качество, изпълнението в срок на готовия продукт и високото качество на влаганите материали. Сертификация по ISO 9001:2000; BS OHSAS 18001:2007; EN ISO 14001:2004.

Клиенти и партньори
Клиенти и партньори

Клиенти на ВА И МИ ООД са както малки фирми и частни клиенти, така и големи български компании. Фирмата е в добри търговски взаимоотношения със своите клиенти като има издадени референции от повечето от тях.
КАМ-ДЕВИН ООД, ГОСТУЛ ООД, ПАРАЛЕЛ-44 ЕООД, ОЛИМ ООД, АБК ИНЖЕНЕРИНГ ООД - град София, ВЕКРА-СТИЛ ЕООД, ХЕРМЕС ООД, ГАЛА-КОНСУЛТ ЕООД, Bellamy Bulgaria Ltd., АРА АД, СТРОЙКОЛУКС ООД, РАДИС ГРУП АД, ДЖИ ЕС-АРХ ЕООД, ЮП ИТЕР ХОЛДИНГ, АЙЛИН – СТРОЙ ЕООД, ЛЕТО ЕООД, ТЕХНОАРХ ИНВЕСТ ООД, НОВУМ ХОЛДИНГ ИНК ООД, ЮНИОН Л 1884 ЕООД, MED-CON – ФРАНЦИЯ, ПАЛАС 27 ООД, ЮПИТЕР 05 ООД. ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД

Предстоящи обекти
Предстоящи обекти

Обекти в процес на строителство:
- Административна сграда с търговска площ, ресторант за бързо хранене (тяло „А”), складове (тяло „В”) в УПИ V-504.923, кв.2А, по плана на СИЗ IV
- „Многофункционална сграда с магазин за хранителни стоки с топла точка и апартаменти за сезонно обитаване” в ПИ 11538.1.112, гр. Свети Влас, м.Юрта, общ. Несебър и обект: „Многофункционална сграда с магазин за пакетирани хранителнии промишлени стоки и апартаменти за сезонно обитаване” в ПИ 11538.1.113, гр. Свети Влас, м.Юрта, общ. Несебър
- „Жилищен комплекс с магазини и подземен гараж, Етап първи – Секция ”D” и Секция ”D1” и Секция „Е”, гр. Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 133, УПИ II -511.718 жил. и общ. Обсл., кв.16 по плана на Ж.К. „Кишинев”

Завършени обекти
Завършени обекти

1. Спа хотел Персенк – гр.Девин;
2. Комплексен инвестиционен проект за хотел – гр.Девин;
3. Административна сграда ул.Кирил и Методий №18 – гр.Плевен;
4. ЖС с подземен гараж -  гр.Пловдив;
5. ЖС с магазини, кафе, аптека, подземни и надземни гаражи - град Пловдив;
6. ЖС с магазини, офиси, и подземен гараж, кв.37, комплекс Въстанически–юг – гр. Пловдив;
7. ЖС с магазини и офиси кв.295 ЦГЧ – гр.Пловдив;
8. МБАЛ с Медицински център – ул. Васил Левски 242; Разширение МДЦ и МБАЛ Каспела – гр. Пловдив;
9. Офис сграда с магазини Royal  Business Center;
10. Комплексна сграда в ж.к. Тракия на гр. Пловдив – Арена 1;
11. Жилищни сгради в село Белащица, обл. Пловдивска и в с. Храбрино – ЗП – 125.56 М2;

Сертификати и удостоверения
Сертификати и удостоверения

Строителна компания Ва и Ми ООД притежава удостоверения от КСБ за строежи от първа до пета категория :

Удостоверение КСБ първа група №I - NV 009253

Удостоверение КСБ втора група №II - NV 002109

Удостоверение КСБ четвърта група №IV - NV 004501

Удостоверение КСБ пета група №V - NV 006112

Удостоверение Рина България ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007